Вы можете зарегистрироваться на нашем сайте, чтобы увидеть цены на продукцию!!!

Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024
 • Загрузить изображение в средство просмотра галереи, Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024

Քայլասայլակ՝ փղիկ,2721, 2719֊002, 2023֊2024

Продано
Цена за единицу
per 
Сумма налога включена. Shipping calculated at checkout.

 • Քայլասայլակը նախատեսված է 3֊36 ամսեկան երեխաների համար։
 • Ունի "թնդիրի" ֆունկցիա, երեխայի ոտքերի ամրացման համար, կարող է օգտագործվել այն ժամանակ երբ երեխայի ոտքերը դեռ չեն հասնում հատակին։
 • Քայլասայլակի վրա առկա են խաղալիքներ, որոնք կհետաքրքրեն և կգրավեն ձեր փոքրիկի ուշադրությունը։
 • Քայլասայլակի բաձրությունը կառավարելու համար անհրաժեշտ է՝ ոտքերի հատվածի օղակներից ձքել աջ և ձախ։
 • Մոդել֊ 2721, 2719֊002